Արմենիա.ge
Jan 28
Arame & Haiko "Sayat Nova"
Select Category
Views: 6174
From: tolikkaren
Added: 2010-08-21
Category: Музыка
Duration: 0:04:03
Video Description: Սայաթ Նովա -
Արամե եւ Հայկո


Arame.am

Աշխարումըս իմըն դուն իս,
Բեմուրվաթ իս, մուրվաթ չունիս.
Պըռոշներուտ՝ նաբաթ ունիս,
Ղանդ ու շաքարի նման իս:

Յիս քո ղիմիթը չիմ գիդի՝
ջավահիր քարին նման իս.
Տեսնողին Մեջլում կու շինիս՝
Լեյլու դիդարի նման իս:

Վու՞նց դիմանամ էսչափ չարին՝
Աչկեմես կաթում է արին.
Սայաթ-Նովէն, նազլու յարին՝
Գընած նոքարի նման իս:
|