Ошибка
Արմենիա.ge
Oct 17
{social}
|
მემორანდუმი მთიანი ყარაბაღის შესახებ
image

მინისტრთა კომიტეტი, რომელიც მეტად შეწუხებულია დაუზოგავი ხოცვა-ჟლეტისა და ძალადობის შესახებ ამ უკანასკნელ ხანებში მოსმენილი მოხსენებებით, ერთხმად აკრიტიკებს და გმობს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთიანი ყარაბაღის რაიონში მოსახლეობაზე თავდასხმასა და ძალადობას. ის ხაზს უსვამს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არ მიიღებს ძალის გამოყენებით გადაჭრილ საკითხს.
მინისტრთა კომიტეტი იწონებს 28 თებერვალს პრაღაში ეუთოს წევრ სახელმწიფოების რეკომენდაციას დაუყოვნებლივი ზავის დადების შესახებ, ბლოკირებული იქნას საომარი მასალის მიწოდება რეგიონში და უზრუნველყოფილი იქნას დერეფანი ჰუმანიტარული დახმარების შეტანისათვის. ის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ მთიანი ყარაბაღის კრიზისის ნებისმიერი გადაჭრა უნდა ეყრდნობოდეს კანონების დემოკრატიისა და ადამიანთა უფლებების პრინციპებს.
მინისტრთა კომიტეტი მიესალმება მოწინააღმდეგე მხარეების შეთანხმებას, საქმიანობაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ჩართვის შესახებ, და იმედი აქვს, რომ წჯსკ და სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გადამწყვეტ როლს შეასრულებენ დაზარალებულთათვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების საკითხში.
მინისტრთა საბჭო დახმარებას უწევს ყველა იმ შუამდგომელს, რომელიც შეეცდება საკითხის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. შედეგიანი ზავის დადების შემდეგ საკითხი უნდა იქნას გადაჭრილი მოლაპარაკების საშუალებით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის მთიანი ყარაბაღის ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებიც.
მოლაპარაკება დაფუძნებული უნდა იქნას ეუთოს ფარგლებში მიღებული ჰელსინკის დასკვნითი აქტისა და პარიზის ხარტიის ელემენტებისა და სულისკვეტების შესაბამისად, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაჭრის პრინციპზე დაყრდნობით,, .
ეს მემორანდუმი, უპირველეს ყოვლისა მოწოდებაა აზერბაიჯანის მიმართ, საერთაშორისო კანონების შესაბამისად. ის გამოხატავს,,,ევრო ოჯახის,, , კერძოდ ამ ევროპული სტრუქტურის მიდგომას ყარაბაღის კონფლიქტში მონაწილე მხარეების მიმართ.
აქ საყურადღებოა ერთი გარემოება, შეუძლებელია რომელიმე შეგნებული და შერაცხადი არსების პრობლემის მოგვარება მისივე მონაწილეობის გარეშე. შესაძლებელია თუ არა ოცდამეერთე საუკუნეში მთელი ხალხის ბედ-იღბალი გადაიჭრას მისი მონაწილეობის გარეშე? ევროპული ოჯახის პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. ,,საკითხი უნდა იქნას გადაჭრილი მოლაპარაკების საშუალებით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის მთიანი ყარაბაღის ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებიც,,.
როგორ მოხდა, რომ იმავე ევროპარლამენტის ფარგლებში მთიანი ყარაბაღის საკითხის განხილვისას მთიანი ყარაბაღის მონაწილეობის თემა გამორიცხული იქნა. ამ კითხვაზე, ისევე როგორც დარეგულირების მთელ პროცესში ევროპარლამენტის პოზიციების ცვლილებებზე და მისი მიზეზებზე პასუხი შესაძლებელია გაცემული იქნას მხოლოდ სტრუქტურის ფარგლებში მიღებული დოკუმენტების მთელი ბაზის თანამედროვე ანალიზისა შედეგად, რის გამოქვეყნებასაც ვეცდებით ამ რუბრიკის საშუალებით.
Sections
“The Armenian Genocide as reflected in the Georgian press 1914-1918”  Book Presentation
 On April 20, 2011, in the venue of the National Parliamentary Library of Georgia “The Armenian Genocide as reflected in the Georgian press 1914-1918” edition was official
Events of Communnity
Call to Student Organizations
On April 24 this year will be 96 years since in the territory of the Ottoman Empire was executed a state-level planned extermination of the Armenian people in its own historic n
April 20 the presentation of “The Armenian Genocide as reflected in the Georgian press 1914-18” book edition will be held
On Wednesday, April 20, at the venue of the National Parliamentary Library of Georgia (L.Gudiashvili 7/10) the official presentation of “The Armenian Genocide as reflected in
Armenian Community of Georgia applies to the President and the Parliament of Georgia to recognize the Armenian Genocide
This is already the second year, that Armenian Community of Georgia applies to the President of Georgia and the Parliament, with a request  to discuss the issue of Armenian Gen