ახალი ამბები:
Armenian - ՀայերենGeorgian - ქართულიRussian - РусскийEnglish (United Kingdom)
Արմենիա.ge
Sep 22
20 აპრილი

book_webimage_250წიგნის „სომეხთა გენოციდი ქართულ პერიოდიკაში 1914-18წწ“  პრეზენტაცია

სამშაბათს, 20 აპრილს 17:30 საათზე, საქაქრთველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკის დიდ სამეჯლისო დარბაზში (ლ.გუდიაშვილის ქ.7/10) გაიმართება წიგნის  „სომეხთა გენოციდი ქართულ პერიოდიკაში 1914-18წწ“  პრეზენტაცია.

კრებული „სომეხთა გენოციდი ქართულ პერიოდიკაში 1914-18წწ“  შეიცავს მასალას, რომელიც ინახება საქართველოს საპარლამენტო ეროვნული ბიბლიოთეკის ქართული პერიოდიკის არქივში, რომელიც აშუქებს სომეხთა გენოციდს დასავლეთ სომხეთში და ოსმალეთსი, ასახავს ქართული პრესისა და საზოგადოების დამოკიდებულებას აღნიშნულ საკითხთან მიმარტებაში. გამოცემა მოიცავს პერიოდს 1914 წლის დასაწყისიდან 1918 წლის ნახევრამდე, რაც საშუალებას აძლევს მკიტხველს კვალდაკვალ მიჰყვეს მოვლენებს 1914 წლის იანვრიდან, თურქეთის პირველ მსოფლიო ომში ჩართვამდე რამოდენიმე თვით ადრე, 1918 წლის მაისამდე, როდესაც რუსეთის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე საქართველომ, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა საკუთარი დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. კრებულში ქრონოლოგიურად  წარმოდგენილია ის უმნიშვნელოვანესი მონაცემები, რომლებიც დაცულია ანალიტიკური სტატიებისა და ფაქტების კონსტატირების სახით იმ დროის ქართულ პერიოდიკაში.

საქართველოს არქივებში შენახული პერიოდული გამოცემები არ იყო რამენაირად შესწავლილი სომეხტა გენოციდის საგანზე და ამდენად ინფორმაციის უდიდესი ფენა, რომელიც ამტკიცებს და თან ერთვის უკვე შესწავლილ საკიტხს, ფართო საზოგადოებისთვის არ იყო წარდგენილი.

გამოცემის ძირითადი მიზანია გააცნოს ქართველ მკითხველს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკის საცავებში დაცული  საარქივო მასალები კონკრეტულ თემატიკასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ მიზნიდან გამომდინარე წიგნი “somexTa genocidi qarTul periodikaSi 1914-18ww” გამოდის პირველწყაროთა კრებულის სახით, სადაც შენარჩუნებულიa  XX საუკუნის დასაწყისის ქართული პრესის „მეტყველობის“ კილოც კი.

წიგნი გათვალისწინებულია როგორც ვიწრო წრის სპეციალისტებზე (ისტორიკოსები, ანტროპოლოგები, ჟურნალისტები, კონფლიკტოლოგები და სხვ.), ასევე ფართო საზოგადოების მკითხველზეც.

კრებულის შექმნი იდეა და გამოცემასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო შესრულებულია ააიპ „საქართველოს სომეხთა სათვისტომო“-ს და „საქართველოს სომეხ სტუდენტტა ასოციაცია“-ს მიერ.

წიგნი გამოიცემა EAFJD–ის (Europian Armenian Federation for Justice and Democracy) საქართველოს ოფისისა და საქართველოს სომეხტა სათვისტომოს ეგიდით.

საქართველოს სომეხთა სათვისტომოს
პრეს–სამსახური